Дизайнеруудын ачаар амьдрал арай сонирхолтой болдог ажээ.