Шивээсийг тодруулах хэцүү шүү дээ. Тиймээс фотошопоор тодруулахад ингэж харагдаж байна.