"Алиса гайхамшгийн оронд"  зохиол дээр гардаг хаалгыг санагдуулам ханын зургийг бүтээсэн байна.