Хөгжим бол хил хязгааргүйгээр гайхамшиг бүтээдэг, хүчтэй гайхамшигтай гэдгийг уран бүтээлчид зургаараа батлахыг хүссэн ажээ.