Ноён Стаб хочит матар бага насандаа сүүлгүй болсон аж. Гэсэн ч шинжлэх ухааны хөгжил дэвшилийн ачаар уг амьтан сүүлтэй болж, бусад матрын адилаар усанд чадмаг сэлэх боломжтой болжээ. Түүнд орчин үеийн технологи болох  3D хэвлэгчээр сүүл урлан холбож өгчээ.