Бүсгүйчүүд хувцастай болон хувцасгүй байхдаа өөр харагддаг ажээ. Харьцуулсан зургуудаас хүргэж байна.