2019 оны 11 сарын 03 өдөр
Таныг яаж тагнаж сонсдог вэ?

Таныг яаж тагнаж сонсдог вэ?

Хад нэвтэлдэг цох.Хэт мэдрэмтгий микрофоноор тоноглогдсон, хүчин чадал нь саадын зузаан, материалын шинжээс хамаардаг.  25 см зузаантай бетонон хананы цаадах чимээг 5-8 метр зайнаас сонсож болдог. Байрны дотоод ханаа ислэг хавтангаар хийдэг манайх шиг газарт саад гэж үгүй.