Арилжааны банкны валютын ханш / 19 минутын өмнө
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,404.49₮ 2,400.00₮ 2,417.00₮ 2,400.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,698.80₮ 2,648.00₮ 2,729.00₮ 2,642.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 350.65₮ 349.20₮ 353.30₮ 349.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 42.39₮ 40.33₮ 45.05₮ 40.33₮
Японы иен JPY 0.00₮ 21.63₮ 21.11₮ 21.79₮ 21.13₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,096.62₮ 3,064.00₮ 3,154.00₮ 3,060.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,475.79₮ 2,410.00₮ 2,522.00₮ 2,419.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.15₮ 2.03₮ 2.19₮ 2.04₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 308.54₮ 303.00₮ 312.30₮ 304.00₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,787.50₮ 1,740.00₮ 1,841.00₮ 1,743.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,786.00₮ 1,727.00₮ 1,829.00₮ 1,728.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,738.10₮ 1,652.00₮ 1,769.00₮ 1,657.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 277.41₮ 243.00₮ 297.00₮ 243.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 97,571.18₮ 97,020.00₮ 98,720.00₮ 97,020.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,404.49₮ 2,400.00₮ 2,416.00₮ 2,400.00₮ 2,412.00₮
Евро EUR 2,698.80₮ 2,651.00₮ 2,721.00₮ 2,651.00₮ 2,713.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 350.65₮ 349.30₮ 353.00₮ 349.30₮ 352.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.39₮ 41.50₮ 43.60₮ 42.10₮ 42.80₮
Японы иен JPY 21.63₮ 21.46₮ 21.79₮ 21.46₮ 21.72₮
Английн фунт GBP 3,096.62₮ 3,039.00₮ 3,135.00₮ 3,048.00₮ 3,128.00₮
Швейцар франк CHF 2,475.79₮ 2,428.00₮ 2,511.00₮ 2,436.00₮ 2,511.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.15₮ 2.04₮ 2.18₮ 2.07₮ 2.18₮
Хонгконг доллар HKD 308.54₮ 306.00₮ 311.50₮ 306.00₮ 311.50₮
Австралийн доллар AUD 1,787.50₮ 1,752.00₮ 1,837.00₮ 1,757.00₮ 1,831.00₮
Канадын доллар CAD 1,786.00₮ 1,758.00₮ 1,818.00₮ 1,763.00₮ 1,812.00₮
Сингапур доллар SGD 1,738.10₮ 1,711.00₮ 1,768.00₮ 1,716.00₮ 1,762.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,693.24₮ 1,650.00₮ 1,740.00₮ 1,655.00₮ 1,735.00₮
Алт /унцаар/ XAU 97,571.18₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,333.14₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,404.49₮ 2,400.00₮ 2,413.00₮ 2,400.00₮ 2,417.00₮
Евро EUR 2,698.80₮ 2,662.00₮ 2,715.00₮ 2,654.00₮ 2,723.00₮
Английн фунт GBP 3,096.62₮ 3,055.00₮ 3,115.00₮ 3,046.00₮ 3,124.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.39₮ 41.27₮ 43.75₮ 41.27₮ 44.41₮
БНХАУ-ын юань CNY 350.65₮ 349.00₮ 353.00₮ 349.00₮ 353.40₮
БНСУ-ын вон KRW 2.15₮ 2.12₮ 2.19₮ 2.08₮ 2.21₮
Канадын доллар CAD 1,786.00₮ 1,769.00₮ 1,814.00₮ 1,758.00₮ 1,825.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,693.24₮ 1,658.00₮ 1,728.00₮ 1,648.00₮ 1,738.00₮
Австралийн доллар AUD 1,787.50₮ 1,762.00₮ 1,824.00₮ 1,751.00₮ 1,835.00₮
Японы иен JPY 21.63₮ 21.39₮ 21.86₮ 21.33₮ 21.93₮
Хонгконг доллар HKD 308.54₮ 305.00₮ 312.00₮ 303.00₮ 314.00₮
Сингапур доллар SGD 1,738.10₮ 1,717.00₮ 1,760.00₮ 1,707.00₮ 1,771.00₮
Швейцар франк CHF 2,475.79₮ 2,437.00₮ 2,501.00₮ 2,422.00₮ 2,516.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 96,529.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,262.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 277.41₮ 267.00₮ 288.00₮ 265.00₮ 290.00₮
Туркийн лира TRY 672.13₮ 653.00₮ 694.00₮ 627.00₮ 722.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,404.49₮ 2,400.00₮ 2,414.00₮ 2,400.00₮ 2,412.00₮
Евро EUR 2,698.80₮ 2,668.00₮ 2,734.00₮ 2,665.00₮ 2,727.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 350.65₮ 349.30₮ 353.90₮ 349.00₮ 353.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.39₮ 41.40₮ 43.80₮ 41.10₮ 43.20₮
Японы иен JPY 21.63₮ 21.39₮ 21.91₮ 21.39₮ 21.91₮
Английн фунт GBP 3,096.62₮ 3,058.00₮ 3,142.00₮ 3,058.00₮ 3,133.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.15₮ 2.07₮ 2.19₮ 2.10₮ 2.18₮
Хонгконг доллар HKD 308.54₮ 0.00₮ 0.00₮ 305.80₮ 311.30₮
Австралийн доллар AUD 1,787.50₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,758.00₮ 1,823.00₮
Канадын доллар CAD 1,786.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,762.00₮ 1,816.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR

Ханш хөрвүүлэгч:
Хөрвүүлсэн дүн:
Тоогоор:
Үсгээр: