Арилжааны банкны валютын ханш / Саяхан
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,483.11₮ 2,477.00₮ 2,491.00₮ 2,477.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,645.75₮ 2,605.00₮ 2,686.00₮ 2,599.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 361.45₮ 360.20₮ 363.80₮ 360.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 43.06₮ 41.20₮ 45.92₮ 41.20₮
Японы иен JPY 0.00₮ 21.89₮ 21.51₮ 22.19₮ 21.53₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,100.91₮ 3,066.00₮ 3,157.00₮ 3,062.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,486.34₮ 2,432.00₮ 2,542.00₮ 2,441.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.16₮ 2.06₮ 2.21₮ 2.07₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 319.94₮ 314.60₮ 323.90₮ 315.60₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,911.00₮ 1,861.00₮ 1,963.00₮ 1,864.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,899.42₮ 1,844.00₮ 1,949.00₮ 1,845.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,752.25₮ 1,671.00₮ 1,786.00₮ 1,676.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 279.99₮ 247.00₮ 300.00₮ 247.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 98,759.65₮ 97,990.00₮ 99,680.00₮ 97,990.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,483.11₮ 2,478.00₮ 2,492.00₮ 2,478.00₮ 2,488.00₮
Евро EUR 2,645.75₮ 2,609.00₮ 2,688.00₮ 2,609.00₮ 2,680.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 361.45₮ 360.00₮ 363.90₮ 360.00₮ 363.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.06₮ 42.00₮ 43.90₮ 42.70₮ 43.30₮
Японы иен JPY 21.89₮ 21.87₮ 22.14₮ 21.87₮ 22.07₮
Английн фунт GBP 3,100.91₮ 3,038.00₮ 3,133.00₮ 3,047.00₮ 3,126.00₮
Швейцар франк CHF 2,486.34₮ 2,448.00₮ 2,528.00₮ 2,456.00₮ 2,528.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.16₮ 2.06₮ 2.20₮ 2.09₮ 2.20₮
Хонгконг доллар HKD 319.94₮ 317.20₮ 322.60₮ 317.20₮ 322.60₮
Австралийн доллар AUD 1,911.00₮ 1,864.00₮ 1,950.00₮ 1,870.00₮ 1,944.00₮
Канадын доллар CAD 1,899.42₮ 1,866.00₮ 1,929.00₮ 1,872.00₮ 1,923.00₮
Сингапур доллар SGD 1,752.25₮ 1,726.00₮ 1,781.00₮ 1,731.00₮ 1,775.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,785.11₮ 1,740.00₮ 1,832.00₮ 1,745.00₮ 1,826.00₮
Алт /унцаар/ XAU 98,759.65₮ 99,049.04₮ 99,049.04₮ 99,049.04₮ 99,049.04₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,439.80₮ 1,445.16₮ 1,445.16₮ 1,445.16₮ 1,445.16₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,483.11₮ 2,480.00₮ 2,488.00₮ 2,480.00₮ 2,492.00₮
Евро EUR 2,645.75₮ 2,603.00₮ 2,704.00₮ 2,595.00₮ 2,712.00₮
Английн фунт GBP 3,100.91₮ 3,038.00₮ 3,153.00₮ 3,029.00₮ 3,162.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.06₮ 40.86₮ 45.70₮ 40.86₮ 46.39₮
БНХАУ-ын юань CNY 361.45₮ 360.00₮ 364.00₮ 360.00₮ 364.40₮
БНСУ-ын вон KRW 2.16₮ 2.11₮ 2.24₮ 2.07₮ 2.26₮
Канадын доллар CAD 1,899.42₮ 1,862.00₮ 1,952.00₮ 1,851.00₮ 1,964.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,785.11₮ 1,719.00₮ 1,860.00₮ 1,709.00₮ 1,871.00₮
Австралийн доллар AUD 1,911.00₮ 1,853.00₮ 1,973.00₮ 1,842.00₮ 1,985.00₮
Японы иен JPY 21.89₮ 21.63₮ 22.51₮ 21.57₮ 22.58₮
Хонгконг доллар HKD 319.94₮ 314.00₮ 328.00₮ 312.00₮ 330.00₮
Сингапур доллар SGD 1,752.25₮ 1,716.00₮ 1,801.00₮ 1,706.00₮ 1,812.00₮
Швейцар франк CHF 2,486.34₮ 2,434.00₮ 2,554.00₮ 2,419.00₮ 2,569.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 96,558.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,281.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 279.99₮ 261.00₮ 301.00₮ 259.00₮ 303.00₮
Туркийн лира TRY 677.52₮ 640.00₮ 719.00₮ 614.00₮ 748.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,483.39₮ 2,480.00₮ 2,489.00₮ 2,478.00₮ 2,487.00₮
Евро EUR 2,635.37₮ 2,610.00₮ 2,674.00₮ 2,607.00₮ 2,668.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 361.91₮ 359.90₮ 363.90₮ 359.50₮ 363.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.35₮ 42.20₮ 44.90₮ 41.90₮ 44.30₮
Японы иен JPY 21.79₮ 21.52₮ 22.06₮ 21.52₮ 22.06₮
БНСУ-ын вон KRW 2.17₮ 2.09₮ 2.23₮ 2.13₮ 2.20₮
Хонгконг доллар HKD 319.99₮ 0.00₮ 0.00₮ 316.60₮ 321.50₮
Австралийн доллар AUD 1,913.20₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,880.00₮ 1,947.00₮
Канадын доллар CAD 1,902.40₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,875.00₮ 1,927.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR

Ханш хөрвүүлэгч:
Хөрвүүлсэн дүн:
Тоогоор:
Үсгээр: