Арилжааны банкны валютын ханш / 53 минутын өмнө
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,470.83₮ 2,460.00₮ 2,480.00₮ 2,460.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,617.84₮ 2,540.00₮ 2,676.00₮ 2,534.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 359.62₮ 357.70₮ 361.80₮ 357.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 42.67₮ 39.91₮ 46.14₮ 39.91₮
Японы иен JPY 0.00₮ 21.92₮ 21.33₮ 22.46₮ 21.35₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,100.15₮ 3,025.00₮ 3,172.00₮ 3,021.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,456.83₮ 2,369.00₮ 2,533.00₮ 2,378.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.18₮ 1.98₮ 2.23₮ 1.99₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 318.40₮ 311.60₮ 322.50₮ 312.60₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,906.25₮ 1,824.00₮ 1,980.00₮ 1,827.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,888.08₮ 1,811.00₮ 1,949.00₮ 1,812.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,758.66₮ 1,661.00₮ 1,805.00₮ 1,666.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 275.05₮ 240.00₮ 298.00₮ 240.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 99,580.40₮ 97,920.00₮ 100,000.00₮ 97,920.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,470.83₮ 2,460.00₮ 2,480.00₮ 2,460.00₮ 2,476.00₮
Евро EUR 2,617.84₮ 2,573.00₮ 2,669.00₮ 2,573.00₮ 2,661.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 359.62₮ 357.50₮ 362.00₮ 357.50₮ 361.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.67₮ 41.20₮ 44.10₮ 41.80₮ 43.50₮
Японы иен JPY 21.92₮ 21.57₮ 22.33₮ 21.57₮ 22.27₮
Английн фунт GBP 3,100.15₮ 3,045.00₮ 3,151.00₮ 3,055.00₮ 3,145.00₮
Швейцар франк CHF 2,456.83₮ 2,407.00₮ 2,500.00₮ 2,414.00₮ 2,500.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.18₮ 2.07₮ 2.22₮ 2.10₮ 2.22₮
Хонгконг доллар HKD 318.40₮ 315.30₮ 321.10₮ 315.30₮ 321.10₮
Австралийн доллар AUD 1,906.25₮ 1,858.00₮ 1,953.00₮ 1,864.00₮ 1,948.00₮
Канадын доллар CAD 1,888.08₮ 1,855.00₮ 1,920.00₮ 1,861.00₮ 1,914.00₮
Сингапур доллар SGD 1,758.66₮ 1,730.00₮ 1,787.00₮ 1,735.00₮ 1,782.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,787.27₮ 1,740.00₮ 1,834.00₮ 1,745.00₮ 1,828.00₮
Алт /унцаар/ XAU 99,580.40₮ 99,049.04₮ 99,049.04₮ 99,049.04₮ 99,049.04₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,448.61₮ 1,445.16₮ 1,445.16₮ 1,445.16₮ 1,445.16₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,470.83₮ 2,465.00₮ 2,478.00₮ 2,465.00₮ 2,482.00₮
Евро EUR 2,617.84₮ 2,572.00₮ 2,667.00₮ 2,564.00₮ 2,675.00₮
Английн фунт GBP 3,100.15₮ 3,047.00₮ 3,155.00₮ 3,038.00₮ 3,164.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.67₮ 40.50₮ 45.20₮ 40.50₮ 45.88₮
БНХАУ-ын юань CNY 359.62₮ 358.00₮ 362.00₮ 358.00₮ 362.40₮
БНСУ-ын вон KRW 2.18₮ 2.13₮ 2.26₮ 2.09₮ 2.28₮
Канадын доллар CAD 1,888.08₮ 1,848.00₮ 1,933.00₮ 1,837.00₮ 1,945.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,787.27₮ 1,718.00₮ 1,855.00₮ 1,708.00₮ 1,866.00₮
Австралийн доллар AUD 1,906.25₮ 1,849.00₮ 1,964.00₮ 1,838.00₮ 1,976.00₮
Японы иен JPY 21.92₮ 21.57₮ 22.40₮ 21.51₮ 22.47₮
Хонгконг доллар HKD 318.40₮ 312.00₮ 325.00₮ 310.00₮ 327.00₮
Сингапур доллар SGD 1,758.66₮ 1,720.00₮ 1,802.00₮ 1,710.00₮ 1,813.00₮
Швейцар франк CHF 2,456.83₮ 2,404.00₮ 2,516.00₮ 2,390.00₮ 2,531.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 97,083.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,289.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 275.05₮ 257.00₮ 296.00₮ 255.00₮ 298.00₮
Туркийн лира TRY 692.50₮ 653.00₮ 735.00₮ 627.00₮ 764.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,473.63₮ 2,466.00₮ 2,478.00₮ 2,464.00₮ 2,476.00₮
Евро EUR 2,608.32₮ 2,578.00₮ 2,651.00₮ 2,575.00₮ 2,645.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 359.70₮ 357.30₮ 361.30₮ 357.30₮ 361.30₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.73₮ 41.50₮ 44.20₮ 41.20₮ 43.60₮
Японы иен JPY 21.85₮ 21.56₮ 22.08₮ 21.56₮ 22.08₮
БНСУ-ын вон KRW 2.17₮ 2.10₮ 2.23₮ 2.13₮ 2.20₮
Хонгконг доллар HKD 318.78₮ 0.00₮ 0.00₮ 314.70₮ 320.20₮
Австралийн доллар AUD 1,902.35₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,865.00₮ 1,934.00₮
Канадын доллар CAD 1,881.52₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,854.00₮ 1,908.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR

Ханш хөрвүүлэгч:
Хөрвүүлсэн дүн:
Тоогоор:
Үсгээр: