2022 оны 11 сарын 30 өдөр
Самрын сүлжээнд “самруулж” буй Монголын эдийн засаг-1

Самрын сүлжээнд “самруулж” буй Монголын эдийн засаг-1

Хушны самрын хууль бус сүлжээ Монголд арав гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ талаар бид өмнө нь мэдээлсэн.