Диснейн гүнжүүд бодит хүн байсан бол ингэж харагдах ажээ.