Урин дулаан, зуны дэлгэр цагт  хүмүүс далайн эрэгт нүцгэн шалдан шахуу амарч, зугаалдаг шүү дээ. Тэгвэл нүцгэн шахуу амрагчдын зургуудаас хүргэж байна.