Онгоцны үйлчлэгчид хөөрхнөөс гадна сайхан биетэй чадварлаг байх ёстой. Тэгвэл энэ шаардлагад нийцсэн онгоцны эгдүүтэй үйлчлэгчдийн зургаас хүргэж байна.