Сельфи хийхийн төлөө өөрийнхөө эрүүл мэнд, амь насыг эрсдүүлсэн тохиолдол гардаг. Гэтэл үүнийг үл харгалзан аюултай орчин, нөхцөлд сельфи хийсэн хүмүүс байх юм. Харин уншигч та тэднийг дуурай болохгүй гэдгийг анхаарна уу.