Андреа Эмилова Иванова хэмээх энэ бүсгүй уруулаа гурав дахин томруулсан байна. Түүний уруулаа томруулахаас өмнөх болон дараах зургуудаас хүргэж байна.