Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас "Захиргааны шийдвэр гаргах явц" -ыг дохионы хэлмэрчтэйгээр бэлтгэснийг хүргэж байна.