Бүсгүйчүүд хувцастай байхдаа болон хувцасгүй байхдаа өөр харагддаг ажээ. Тэдний хувцастай  болон хувцасгүй харьцуулсан зургаас хүргэж байна.