Бялуу урлах нь өөрөө уран нарийн ажил билээ. Тэгвэл бялуугаар жигшиж зэвүүцмээр зүйлийг ч дүрсэлж болдог ажээ. Харах, хүрэхэд сэжиглэм ч идэхэд амттай бялуунуудын зургуудаас хүргэж байна.