Сайн байна уу. Эмэгтэйчүүдээсээ юм асуух гэсэн юмаа. Та бүгд бэр гуйлтыг юу гэж боддог вэ, ер нь заавал байх ёстой юу. Би нөхөртэйгөө танилцаад долоон жил болж байна.

Одоо хоёр хүүхэдтэй тусдаа гараагүй. Хоёр талдаа явдаг надшиг ийм амьдралтай хүн байвал сэтгэгдэл ээ бичээрэй.