Төгс төгөлдөр байх боломжтой ажээ. Үүний баталгаа болсон гэрэл  зургуудаас хүргэж байна.