Дэлхийн хамгийн намхан 10 бүсгүйн нэр өндрийг хүргэж байна.