Баячуудын хүүхдүүдийн Инстаграмдаа оруулсан зургуудаас хүргэж байна. Хөл хорионд орсон ч баяуудын хүүхдүүд мөнгөөр тоглосон хэвээрээ  байна.