Жигдхэн борлосон бүсгүйчүүдийн зургуудаас хүргэж байна. Усны хувцасныхаа мөрөөр зарим хэсгээрээ борлооүй үлдсэн байгааг нь анзаараарай.