Урин дулаан ийм цаг үед бүсүйчүүд нүцгэн шалдан шахуу гол ус бараадан сэрүүцэж байгаа билээ. Тэдгээр бүсгүйчүүдийн нүцгэн амралтын зургуудаас хүргэж байна.   18 нас хүрээгүй бол үзэхийг хориглоно.