Эвэр цуглуулагч Жеймс Филипп Монтана дахь гэрээ 15 000 бугын эврээр чимэглэсэн байна. Улмаар зургийг нь дэлгэсэн нь олон нийтийн эгдүүцлийг хүргэсэн байна.