Хүн төрөхдөө өөрөө ямар төрөхөө мэдэхгүй учир түүнийг шоглон гадуурхах хэрэггүй. Магадгүй танд ч ийм зүйл тохиож болох юм. Зураг дээрх хөөрхий хятад эр төрөлхийн гажигтай төрсөн нь амныхаа гадна шүдтэй аж. Энэ нь тун ховор тохиодог.