Хүүхэд залуусын дунд нэг хэсэг ихээхэн хүчээ авч байсан Rap Dembee буюу үгэн тулааны бичлэг хийгчид сүүлийн үед нам жим байгаа. Харин тэдний эзгүйд жүжигчин Б.Баатархүү, Д.Бямбацогт нар үгэн тулаан хийжээ.