Та бүхний үзэх дуртай киноны тусгай зураглал ашиглан бүтээсэн хэсгүүд ийм байдлаар л дэлгэцнээ амилсан гэдгийг та мэдэх үү