Улаанбаатар хотод тулгамдаад байгаа замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулж, нийтийн тээврийн үйлчилгээ, стандарт, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр хууль тогтоох байгууллага, иргэд, судлаачдыг оролцуулан НИТХ-аас “Хотын нийтийн тээвэр, замын хөдөлгөөний оновчтой шийдлүүд” зөвлөгөөнийг 2018 оны 10 сарын 08-ны өдөр зохион байгуулсан. 

Зөвлөгөөний үеээр иргэдээс гаргасан саналыг цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээндээ тусгах бөгөөд эрдэмтэн, судлаачид нийтийн тээвэр, авто замын салбарт нэвтрүүлж болох олон улсын жишиг, зохицуулалтын талаар танилцуулсан юм. НИТХ-ын дарга С.Амарсайхны “Хотын нийтийн тээвэр, замын хөдөлгөөний оновчтой шийдлүүд” Зөвлөгөөнийг нээж хэлсэн илтгэлийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна. 

Нийслэлийн ИТХ-ын ХМОНХТ