Хуурамч бичиг баримтаар Хятадаас хар ажилчдыг оруулж ирдэг томоохон сүлжээний сэжүүрээс хууль, хяналтынхан атгаад авсан гэх мэдээлэл гарлаа.

Энэ талаар өдөр тутмын “Өнөөдөр” сонин анх мэдээлсэн юм. Гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирдэг компаниуд хуурамч баримт бүрдүүлдэг гэх мэдээллийн мөрөөр Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс шалгалт явуулсан байна. Ингээд зөрчил илэрсэн зарим компанид эрүүгийн хэрэг үүсгээд байгаа аж. Хуурамч бичиг баримтаар Хятад ажилчдыг оруулж ирдэг гэх хэрэгт дүүргүүдийн хөдөлмөрийн хэлтсийн ажилтнууд ч холбогдож болзошгүй байгаа гэнэ.   

 

Урьд нь нью.мн вэб сайт Хятадаас ажиллах хүч оруулж ирэхдээ хуурамч бичиг баримт бүрдүүлдэг, гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэхдээ мөрдлөг болгодог хууль тогтоомжийг зөрчдөг тухай удаа дараа нийтлэлдээ дурьдаж байсан.

 

Хууль хяналтынханы шалгалтаар нэр бүхий хэд хэдэн компанийнхан гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэхдээ мөрдлөг болгодог хууль тогтоомжийг зөрчин, хуурамч бичиг баримт үйлдэх, дотоодын ажиллах хүчнийхээ тоог хуурамчаар нэмэгдүүлж, зохих байгууллагаас зөвшөөрөл авдаг байсан нь илэрсэн байна. Харин Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвийн Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах албаны ажилтнууд албан үүрэгтээ хайнга хандаж байсан бололтой.

 

Тодруулбал, тус албаныхан аж ахуйн нэгжүүдэд зөвшөөрөл олгохдоо тухайн байгууллагын нийт ажиллагсдын тоонд эзлэх хувийг тооцох ёстой. Гэтэл үүнийг үл ойшоон, дүүргүүдийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ гэх хууль бус бичиг баримтад үндэслэн, гадаад ажилчдад Монгол Улсын нутагт хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгож байжээ.

 

Аж ахуйн нэгжүүдийн хууль бус үйл ажиллагааг шалгуулахаар Мөрдөх албанд шилжүүлээд байгаа бол хамтран ажиллах хууль бус гэрээ байгуулсан дүүргүүдийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн албан тушаалтан болон нэр бүхий компаниудын удирдах албан тушаалтныг шалгуулахаар АТГ-ын Мөрдөн шалгах хэлтэст шилжүүлээд байгаа гэнэ.

 

Ө.Амук