Картон цаасаар урлагийн бүтээл урладаг япон бүсгүй