Өндрөөс айдаггүй хүмүүс зургаа ингэж даруулжээ. Үзэхээс ч айдас хүрмээр зургуудаас хүргэж байна.