Автомашины дугуй ашиглан тохижилт хийх гоё санаанууд