2019 ОНЫ НЯГТЫН ТУРШИЛТ ХИЙЖ ЗАСВАРТ ОРОХ ШУГАМ ТОНОГЛОЛЫН ХУВААРЬ