Япончууд этгээд сонин хүмүүс гэдгээрээ Азийн орнууддаа алдартай. Ялангуяа тэдний сэтгэлгээ болон зохион бүтээсэн эд зүйл нь тун этгээд. Үүний нэг болох хөх нь гэрэлтсэн мэт зурагтай цамц үүнийг илтгэж байна.