Хүн бүрт асуудал байдаг. Харин асуудлыг хүмүүс ингэж өөрийнхөөрөө аргалсан байна.