Мэргэжлийн гоо сайханчид хандаагүйн улмаас хохирсон бүсгүйчүүд цөөнгүй бий. "Би чадна" гэсэн мэргэжлийн бус гоо сайханчид хандсан хүмүүс ингэж хохирсон байх юм.