Хөхтөн амьтан гэгдэх эрчүүддээ зориулан хөхөө нуугаагүй бүсгүйчүүдийн зургуудаас хүргэж байна.