Кимберли хэмээх энэ эмэгтэй силикон хийлгэж болох бүх газартаа хийлгэсэн байна. Маш их хэмжээгээр силикон хийлгэсэн Кимберли хэмээх бүсгүйн зургуудаас хүргэж байна.