Уг нь гоё зураг гарах байсан ч гэнэтийн зүйлээс болж ийм л зураг гарсан байна даа...