Аливаа асуудлыг ахуйн хүрээнд ингээд шийдэж болох нь байна.