Алдартай хуулагч найз нараа санаж л байгаа биз дээ, тэдэнтэй ингэж тэмц