Нийт 33 удаагийн үйлдлээр иргэдийн 149 тооны бод, 116 тооны бог хулгайлсан 11 холбогдогчтой 3 бүлэг этгээдийг илрүүлэн дайчлан баривчилжээ.

Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газар мөрдөн шалгах ажиллагааг үргэлжлүүлж байгаа аж.