Нийгмийн даатгалын байгууллага нь тэтгэврийн санхүүжилтийг урьдын адил хугацаанд нь олгох тул заавал тэтгэвэр олгох эхний өдөр банкинд дугаарлаж, ачаалал үүсгэлгүй, картаар эсвэл ачаалал багатай өөр өдөр сонгон үйлчлүүлж өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалахыг тэтгэвэр авагчиддаа уриалж байна.