Дэлхий нийтийг хамарсан коронавирустэй хүн бүр л тэмцэж, хамгийн гол хэрэглээ нь амны хаалт байгаа билээ. Тэгвэл амны хаалт хэрэглээнээс гадна зарим хүмүүст гангараа, этгээд гоёл болоод байгаа юм.