Нийгэмд үүсээд байгаа Ковид-19 цар тахлын улмаас онлайн судалгаа явуулж байна. 

Судалгаанд ИДЭВХТЭЙ оролцсон хэрэглэгчдээс нэг хэрэглэгчийг санамсаргүйгээр сонгож ГУРИЛАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 1 САРЫН ХЭРЭГЛЭЭ бэлэглэх тул үнэн зөв хариулна уу.

дараах холбоосоор нэвтрэн хэрэглэгчийн санал асуулгад идэвхтэй оролцоорой