Зарим хүмүүсийн сонирхол цочмоор байдаг шүү дээ. Тэдгээрээс хүргэж байна.