2020 оны УИХ-ын сонгуулийн санал хураалт маргааш болно. Саналын хуудсанд тэмдэглэсэн саналаа баримтжуулан зураг авсан, дүрс бичлэг хийсэн, шууд дамжуулсан, бусдад харуулсан бол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 10 000 000 төгрөгөөр торгоно гэж Цагдаагийн Ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс анхаарууллаа. 

Энэ өдөр сонгогч нь:

Санал авах байрнаас саналын хуудас авч гарсан
Саналын хуудсанд тэмдэглэсэн саналаа болон бусад сонгогчийн тэмдэглэсэн саналыг баримтжуулан зураг авсан, дүрс бичлэг хийсэн, шууд дамжуулсан, бусдад харуулсан,
Саналын хуудсанд зориулалтын бус үзгээр санал тэмдэглэсэн
Аль нэг нэр дэвшигчийн төлөө санал өгөх, эсхүл өгөхгүй байхаар мөнгө, эд зүйл шаардсан, шаардаж авсан бол Зөрчлийн тухай хуулийн 17.1.30 заалтын дагуу арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

Нэг нэгж нь 1,000 төгрөгтэй тэнцэх тул дээрх үйлдлийг хийсэн сонгогч 10,000,000 төгрөгөөр торгуулах юм.