Хөрс нь гэмтсэн байсан ч гэсэн ургамал ургах дээрээ тулах юм бол хаана ч яаж ч ургадаг ажээ.