Техникийн дэвшил ашиглан дэлхийн хэмжээний одод хэрвээ эсрэг хүйстэн байсан бол ямар харагдахыг хүртэл харах боломжтой болжээ. Тэдгээрээс түүвэрлэн хүргэж байна.